biuro@decoinspiration.pl+48 570 510 740+48 663 777 328
 
Prawo do odstąpienia od umowy 
Konsumentowi, przysługuje na podstawie Ustawy z dnia 30.05.2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 nr 827) Prawa konsumenckiego prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztu odesłania przedmiotu umowy do Sprzedającego.Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu dostarczenia przedmiotu umowy, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 
Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Prawa konsumenckiego lub  w innej pisemnej formie zgodnej z Prawem konsumenckim.   Sprzedający niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi na e-mail (podany przy zawieraniu umowy lub inny, jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Konsument ma obowiązek zwrócić przedmiot umowy wraz z załączonym dowodem zakupu  Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy.
Konsument odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt i ryzyko.  Zwroty produktów wysyłane na koszt Sprzedawcy lub za pobraniem nie będą przyjmowane. Sprzedający nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Konsumenta zwróci Konsumentowi wartość zakupionych  towarów oraz koszty dostarczenia przedmiotu umowy do Kupującego pod warunkiem, że produkt nie został w żaden sposób zniszczony.  Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba, że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.   Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania przedmiotu umowy z powrotem.

 

 

       Zgodnie z art.22 Kodeksu cywilnego za Konsumenta uznaje się osobę fizyczną, dokonującą czynności prawnej (np. zakupu towaru od Sprzedającego) niezwiązanej z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Dlatego też, z opisanego wyżej prawa do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, nie mogą skorzystać osoby, które nabywają dany towar w związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą.

 

 

 

Reklamacja

      W przypadku stwierdzenia, iż zakupiony produkt jest wadliwy, Kupujący obowiązany jest poinformować Sprzedającego najpóźniej w przeciągu miesiąca od daty stwierdzenia niezgodności Produktu z Umową sprzedaży. Reklamacja powinna zawierać opis wady produktu.  Do reklamowanego produktu należy dołączyć dowód zakupu lub jego kopię. Kupujący zobowiązany jest do odesłania reklamowanego produktu na własny koszt na adres sprzedawcy. W przypadku uwzględnienia reklamacji koszty wysyłki są zwracane. Sprzedawca zobowiązuje się do ustosunkowania się do złożonej przez Kupującego reklamacji w przeciągu 14 dni.  Nieznaczne różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera Kupującego nie mogą być podstawą do reklamacji zakupionego Produktu. Przed odebraniem przesyłki od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W przypadku gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub gdy taśmy są zerwane, należy w obecności kuriera dokonać jej otwarcia i ewentualnie sporządzić protokół szkody.   

 

      Adres korespondencyjny sklepu:  

     Deco Inspiration  Joanna Michalak ul. Bergamotki 4/U3   02-765 Warszawa.

      Tel.: 570 510 740

E - mail.: biuro@decoinspiration.pl

 

 

 

 

Oprogramowanie sklepu internetowego Sellingo.pl
Deco Inspiration
ul. Bergamotki 4/U3
02-765 Warszawa Mokotów
NIP 599 278 34 90
Godziny otwarcia salonu: poniedziałek - piątek 10.00 - 18.00
sobota 10.00 - 14.00
Tel. kom. +48 570 510 740
Tel. kom. +48 663 777 328
Sklep int. decoinspiration.pl
Poczta: biuro@decoinspiration.pl